Literatura / Latopic

Podczas tworzenia niniejszej strony wykorzystane zostały następujące materiały:

  • Cukrowska B. wsp., 2006 Ann. Diagn. Paediatr. Pathol., 10(3-4), 115-119
  • Cukrowska B. i wsp., 2008 Pediatria Współczesna, 10,2
  • Cukrowska B. i wsp., 2010 Przegląd Pediatryczny, 40,1
  • Cukrowska B., 2011, Standardy Medyczne/Pediatria,T.8,5
  • Cukrowska B. i wsp. Prezentacja wyników pracy, VI Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Mikołajki 21-23 maja 2010
  • R. Kurzawa (red), 2014 Kraków, Atopowe zapalenie skóry. Poradnik dla rodziców
  • Halo! Atopia. Lepsze życie z Atopowym Zapaleniem Skóry, Atopowe zapalenie skóry u dzieci. Praktyczny poradnik, Warszawa: 2012, s.16
  • Polańska A., Poznań: 2012, Przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu leczenia atopowego zapalenia skóry wybranymi metodami terapeutycznymi, http://www.wbc.poznan.pl/Content/245833/index.pdf, s.23