Probiotyki w atopowym zapaleniu skóry

Czym są probiotyki?

Aktualna definicja probiotyków została podana w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) w 2002 roku i określa je jako żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne działanie w organizmie gospodarza. Ponadto w swoim raporcie organizacje WHO i FAO określiły warunki, jakie musi spełniać mikroorganizm, aby mógł być stosowany jako probiotyk. Każdy probiotyk musi mieć m.in. określoną przynależność do rodzaju, gatunku i szczepu, jak również posiadać badania in vitro, in vivo oraz badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo jego stosowania i skuteczność działania w organizmie gospodarza. [1]

Do mikroorganizmów probiotycznych należą m.in. bakterie z rodzaju Lactobacillus produkujące kwas mlekowy. Pozytywne oddziaływanie bakterii probiotycznych na organizm gospodarza może przejawiać się przez kilka mechanizmów [2,3,4,5]:

  • zakwaszają środowisko poprzez produkcję kwasu mlekowego i w ten sposób hamują rozwój bakterii chorobotwórczych,
  • produkują substancje skierowane przeciwko drobnoustrojom chorobotwórczym, które hamują ich wzrost i rozwój,
  • ograniczają kolonizację nabłonka jelitowego przez bakterie chorobotwórcze,
  • współzawodniczą z mikroorganizmami chorobotwórczymi o składniki odżywcze,
  • regulują aktywność układu immunologicznego.

Opracowała Marzena Król Specjalista ds. Probiotyków

Przedruk z „Zakażeń” nr 6/2010:  Probiotyki w atopowym zapaleniu skóry – prof Bożena Cukrowska:

PRODUKTY POLECANE