Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii pokarmowej

Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii pokarmowej

Teoria ta zakłada, że wzrostowi występowania alergii odpowiada zmieniona mikroflora jelitowa społeczeństw wysokorozwiniętych.

Bakterie jelitowe są konieczne do prawidłowego rozwoju i dojrzewania układu immunologicznego. Uważa się, że nadmierna „sterylizacja” życia już od momentu urodzenia powoduje ograniczony kontakt z bakteriami, co skutkuje zaburzoną kolonizacją przewodu pokarmowego. Badania potwierdzają, że u niemowląt, które w przyszłości zachorują na alergię stwierdza się obniżenie liczby bakterii jelitowych z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus.

Dojrzewanie i rozwój układu immunologicznego zależy od mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy (mikrobiota jelitowa) zwłaszcza w okresie noworodkowo-niemowlęcym.

Porada eksperta: Czym jest mikroflora jelitowa

Badania, które warto przeprowadzić, aby wykryć alergię:

  • ocena stężenia igE (immunoglobuliny odpowiedzialnej za reakcje alergiczne) w surowicy,
  • badanie przeciwciał skierowanych przeciwko różnym alergenom w klasie igE,
  • testy skórne z różnymi alergenami,
  • testy prowokacji i eliminacji (w przypadku alergii pokarmowej),
  • obserwacja rodzica / opiekuna.

To rodzice/opiekunowie dziecka wstępnie rozpoznają alergię – zaczerwienione policzki, sucha skóra, sapka, kolka, wzdęty brzuch, biegunka – to pierwsze objawy, które wskazują na alergię u najmniejszych dzieci. U dzieci starszych zwracają naszą uwagę – podkrążone oczy, długie rzęsy, język geograficzny, tzw. salut alergiczny (pocieranie nosa ku górze wewnętrzną stroną dłoni).

Porada eksperta: Rola mikroflory jelitowej w rozwoju alergii

PRODUKTY POLECANE